Grunty ANR w Lesznie

Grunty ANR w Lesznie

Na prośbę prezydenta Łukasza Borowiaka, dyrektor warszawskiego oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych przesłał informację na temat gruntów agencyjnych położonych na terenie Leszna, które wg obowiązujących planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego przeznaczone zostały pod zabudowę mieszkaniową.