|

Złap angielski za rogi – Market or Gallery? (5)

learning-english-illustrationMiasto Leszno rozpoczęło prace nad rewitalizacją leszczyńskiego rynku. W ratuszu odbyło się pierwsze spotkanie, na którym zaczęto opracowywać nową koncepcję wyglądu głównego placu miasta. Trudno się nie zgodzić z opinią, że rynek naszego miasta w ostatnich latach mocno podupadł. Coraz więcej lokali świeci pustkami, a nowym centrum handlu stała się Galeria Leszno. Dziś przyjrzymy się właśnie tym dwóm zagadnieniom: rynkowi oraz galerii handlowej.

Główny plac miasta określimy terminem market square (Leszno has got a beautiful market square – Leszno ma piękny rynek). Samo słowo market oznacza również plac, skwer lub targ (He buys the flowers at the market – On kupuje kwiaty na targu). Choć dla ścisłości wypada dodać, że targ w języku angielskim można nazwać bardziej precyzyjnie – marketplace.

Oczywiście market to nie tylko fizyczne miejsce, na którym stoi ratusz lub odbywa się targ. Market to także określenie rynku finansowego, np. walutowego lub też rynku zbytu dla firmy (PKP has got a monopoly on the railway market – PKP jest monopolistą na rynku usług kolejowych). Jeżeli jednak słowo market użyjemy jako czasownik, wówczas oznaczać ono będzie wprowadzanie produktu na rynek, oferowanie czegoś do sprzedaży konkretnej grupie osób (The company learned how to market a new product to customers – Firma nauczyła się w jaki sposób oferować nowy produkt swoim klientom).

Wielu leszczynian przestało robić zakupy na rynku i wybiera galerię handlową. W języku angielskim na próżno szukać określenia galeria handlowa. Galeria, a więc gallery, to określenie miejsca, w którym możemy oglądać lub zakupić dzieła sztuki (I bought this painting in the gallery – Kupiłem ten obraz w galerii). Gallery to także balkon w teatrze lub kościele (We sat in the gallery during the show – W czasie spektaklu siedzieliśmy na balkonie). Gallery to także galeria zdjęć, taka, jaką możemy utworzyć np. na swoim komputerze. Jednakże galeria sław, a więc budynek lub pomieszczenie z pamiątkami po sławnych ludziach to już hall of fame (Should there be a speedway riders hall of fame in Leszno? – Czy w Lesznie powinna powstać galeria sław żużla?).

Wracając jednak do zakupów… W świecie anglojęzycznym galerię handlową możemy nazwać na różne sposoby: shopping mall, shopping center lub shopping plaza (There is a new shopping mall opening soon in Leszno – Wkrótce w Lesznie nastąpi otwarcie nowego centrum handlowego).

Ciekawe zatem skąd w języku polskim tak wyniosłe określenie dla centrum handlowego? Może ktoś z państwa wie, w jaki sposób powstała nazwa galeria handlowa? Tymczasem życzę państwu udanego weekendu – spędzonego na świeżym powietrzu, z dala od murów galerii.

Podobne wpisy