||

Uczą się od najlepszych

rewitalizacja-barcelona

rewitalizacja-barcelona Rewitalizacja to proces długi, skomplikowany i wymagający zaangażowania profesjonalistów z wielu różnych dziedzin. Przedstawiciele Miasta Leszna mieli okazję przekonać się o tym odwiedzając hiszpańskich kolegów, którzy pracują w tej dziedzinie już od kilkunastu lat.

Kilka miesięcy temu leszczyńskiemu magistratowi udało się nawiązać kontakt z ratuszem w Barcelonie. Tamtejsi urzędnicy nad rewitalizacją swojego miasta pracują już od wielu lat, a efekty zaprezentowali podczas wizyty studyjnej. Przedstawiciele Urzędu Miasta w Barcelonie przygotowali ciekawe prezentacje dot. realizacji projektów z dofinansowaniem unijnym, mieszkalnictwa czy partycypacji społecznej. W czasie rozmów podkreślali jak ważna dla powodzenia przedsięwzięcia, kluczowa wręcz, jest współpraca wielu wydziałów i specjalistów.

Rewitalizacja to problematyka złożona.  Wymaga nie tylko „pionowego” informowania i uzyskiwania zgód na poszczególnych szczeblach decyzyjnych, ale przede wszystkim współpracy między wydziałami, dobrej komunikacji i dobrego planowania działań – podkreślali pracownicy barcelońskiego ratusza. W zakresie partycypacji społecznej i angażowania mieszkańców w projekty związane z rewitalizacją zwracali uwagę na potrzebę częstego informowania o podejmowanych działaniach. Nie wystarczy po wykonaniu zadania „pochwalić” się wynikami. Komunikacja i współpraca musi się zacząć zanim jakiekolwiek działania zostaną podjęte, dla przykładu w ramach rewitalizowanej dzielnicy pytamy jej mieszkańców, jak zagospodarować działkę po wyburzeniu stojącego tam, pustego bloku. Plac zabaw? Boisko? Mini park? Spotykamy się, rozmawiamy, zbieramy pomysły, a potem realizujemy ten, który zyskał największe poparcie. Gdy mieszkańcy zauważą, że nie tylko pytamy ich o zdanie, ale także szanujemy je i postępujemy zgodnie z wolą większości, zdobywamy ich zaufanie i łatwiej prowadzić nam dalsze działania – podsumowali barcelończycy.

Podczas wizyty delegacja z Leszna odwiedziła dwie pobliskie miejscowości: Terrassa, które w dzielnicy Ca N’Anglada realizowało koncepcję mixu społecznego oraz Santa Perpetua de la Mogoda, gdzie 2 lata temu zakończyła się realizacja projektu „Z peryferii do centrum”. Przedsięwzięcie to uznano za wzorcową realizację i z doświadczeń tej gminy korzystało wiele innych hiszpańskich samorządów. Rewitalizacja dzielnicy Can Folguera polegała na poprawie stanu mieszkań w najbardziej zaniedbanej jej części, zagospodarowaniu przestrzeni poprzez utworzenie
parku ze sztucznym jeziorem, małych placów zabaw i parków kieszonkowych, a także budowie centrum aktywizacji społecznej.

Do budowy centrów integracji nie zatrudnialiśmy firm podwykonawczych, ale samych mieszkańców naszego miasta borykających się z brakiem pracy. Oni mieli zatrudnienie, a my realizację części zadania za pieniądze, jakie przewidzieliśmy w czasie ubiegania się o dotację unijną – mówiła burmistrz goszczącego leszczynian miasteczka.

Nie sposób przecenić wagi takiej wizyty – mówi Prezydent Łukasz Borowiak, który także uczestniczył w wyjeździe. – Oprócz przygotowanego programu i kwestii, które z rozmysłem podsuwali nam nasi hiszpańscy koledzy i koleżanki, mieliśmy okazję samodzielnie przyjrzeć się i „wyłowić” rozwiązania, które być może dla nich nie były istotne, czy zabrakło czasu na ich omówienie, a nam wydały się trafne i być może uda się je zrealizować w Lesznie – podsumowuje wizytę szef leszczyńskiego samorządu.

Podobne wpisy