Zmarł Edmund Jankowski

Źródło: nowa.zgpzf.pl
Źródło: nowa.zgpzf.pl

W latach 1975 – 1979 pełnił funkcję prezydenta Leszna, a przez następne 11 lat piastował stanowisk wicewojewody leszczyńskiego. Edmund Jankowski miał 90 lat. 

Edmund Jankowski urodził się w Lesznie 17 listopada 1926 roku. Był absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od początku swego życia był związany zawodowo i rodzinnie z miastem Lesznem. Już w maju 1949 r. podjął pracę w administracji miasta Leszna na stanowisku referenta Zarządu Miejskiego. Przeszedł całą drogę kariery urzędniczej poprzez kierownika referatu inspekcji, kierownika wydziału organizacyjno – prawnego, członka Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Zastępcę Przewodniczącego Prezydium, Przewodniczącego Prezydium i Prezydenta Miasta Leszna w latach 1975 – 1979. Następnie powierzono mu funkcję Wicewojewody Leszczyńskiego, którą piastował w latach 1979 – 1990.

Pełniąc te funkcje zajmował się w głównej mierze budownictwem, gospodarką mieszkaniową i inwestycjami. Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu nastąpił znaczny rozwój naszego miasta i województwa leszczyńskiego, zaś szczególnie w zakresie budownictwa spółdzielczego i oświatowego, w tym. żłobków i przedszkoli. Budowane pod jego kierownictwem inwestycje służyły również ochronie środowiska naturalnego ludzi mieszkających na tym terenie.

Był aktywnym członkiem i działaczem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiego Czerwonego Krzyża. Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, spółdzielczości mieszkaniowej uzyskując wiele branżowych wyróżnień i medali.

Przez kilkanaście lat był Prezesem Aeroklubu Leszczyńskiego będąc współorganizatorem imprez o charakterze krajowym, międzynarodowym i światowym. Za działalność tą otrzymał m.in. tytuł „Zasłużony działacz lotnictwa sportowego”.

Udzielał się w Polskim Związku Filatelistów. Przez blisko 50 lat pełnił funkcję Przewodniczącego Koła Miejskiego w Lesznie. Otrzymał tytuł „Członka Honorowego Polskiego Związku Filatelistów”, uzyskał również medale za opracowane zbiory dotyczące naszego miasta: złote za krajowe wystawy w Bydgoszczy i Lesznie, Lublinie i dwukrotnie w Niemczech.

Za swą długoletnią działalność otrzymał m.in.: Order Sztandaru Pracy, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi a także wiele innych odznaczeń branżowych i resortowych z różnych dziedzin życia.

Podobne wpisy