|||

Zaglądamy radnym do kieszeni 2015 (2)

moneyZapraszamy na kolejną część przeglądu oświadczeń majątkowych radnych za rok 2015. Dowiedz się, ile radni mają na koncie, jakie mają nieruchomości, ile zarabiają, czym jeżdżą oraz jakie mają kredyty na głowie. Druga część zestawienia obejmuje kolejnych 7 radnych miasta Leszna. Pierwsza część zestawienia dostępna jest tutaj.

Grzegorz Rusiecki

Radny Rusiecki zgromadził 15 000 zł oszczędności. Jako współwłasność małżeńską radny posiada dom o powierzchni 171 m2 o wartości 300 000 zł oraz dwa mieszkania: pierwsze o powierzchni 53,1 m2 i wartości 170 000 zł i drugie o powierzchni 48,5 m2 i wartości 145 000 zł. Radny posiada także wraz z żoną działkę budowlaną o powierzchni 1125 m2 i wartości 160 000 zł.

Radny Rusiecki był członkiem rady nadzorczej Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu Sp. z o.o. od 25 kwietnia 2014 r. do 11 lutego 2015 r. Z tego tytułu osiągnął 188,75 zł dochodu. Radny jest też członkiem rady nadzorczej Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej od 19 stycznia 2015 r. Z tego tytułu osiągnął 7 065 zł dochodu.

Ponadto w 2015 roku radny zarobił 8 790,36 zł w Urzędzie Miasta, 16 740,27 zł jako radny. Z tytułu umowy o pracę osiągnął 39 720,83 oraz 17 640 zł za wynajem nieruchomości (wraz z żoną). W Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych radny zarobił 488 zł. Radny Rusiecki jeździ Oplem Corsą z 2002 roku (współwłasność małżeńska). Posiada także trzy kredyty hipoteczne: w Banku PKO BP na kwoty 114 000 zł i 117 000 zł oraz w BZ WBK na kwotę 129.600 zł.

Porównaj oświadczenie radnego za 2014 rok.

Stefania Ratajczak

Radna posiada 10 000 zł oszczędności oraz mieszkanie spółdzielcze o powierzchni 46,10 m2 o wartości 100 000 zł. W 2015 roku radna osiągnęła 23 869 zł dochodu z tytułu emerytury, 17 686,27 zł z tytułu diety radnej oraz 420 zł innych dochodów.

Porównaj oświadczenie radnego za 2014 rok.

Wojciech Rajewski

Radny Rajewski zgromadził 510 000 zł oraz 1500 euro oszczędności. Posiada także 33 450,45 zł w papierach wartościowych. Jeśli chodzi o nieruchomości, radny posiada połowę domu o powierzchni 101,82 m2 o wartości 180 000 zł, mieszkanie o powierzchni 53,60 m2 o wartości 170 000 zł oraz garaż w użytkowaniu wieczystym o powierzchni 19 m2 o wartości 10 000 zł.

Radny posiada także 1 udział w PHU Alka oraz 215 udziałów w Przedsiębiorstwie Drogi i Ulice Leszno Sp. z o.o. W tej drugiej firmie radny jest także prezesem zarządu od 1999 roku i w 2015 roku zarobił tam 260 809 zł. Z tytułu radnego osiągnął dochód 14 780 zł.

Porównaj oświadczenie radnego za 2014 rok.

Barbara Mroczkowska

Wg oświadczenia majątkowego za 2015 rok radna nie posiada żadnych oszczędności. Jest współwłaścicielem domu o powierzchni 150 m2 o wartości 350 000 zł oraz właścicielką mieszkania o powierzchni 63 m2 o wartości 200 000 zł.

Z tytułu świadczeń emerytalnych radna osiągnęła dochód w wysokości 28 416,00 zł oraz z diety radnego 16 235 zł. Radna posiada także kredyt hipoteczny na zakup domu w banku PKO BP na kwotę 30 000 franków szwajcarskich.

Porównaj oświadczenie radnej za 2014 rok.

Sławomir Mocek

Radny Mocek posiada oszczędności w wysokości: 50 000 zł oraz w towarze 48 778,54 zł, 300 dolarów i 500 euro. Radny wraz z żoną posiada dom o powierzchni 230 m2 o wartości 400 000 zł, a także działkę na której ów dom stoi – o powierzchni 687 m2 i wartości 100 000 zł oraz drugą nieruchomość gruntową o powierzchni 683 m2 i wartości 100 000 zł.

Radny prowadzi także działalności gospodarczą i z tego tytułu osiągnął w 2015 roku przychód w wysokości 153 094,93 zł. Inne dochody radnego to: 17 108 zł z działalności wykonywanej osobiście, 16 791 zł z diety radnego oraz 36 961,70 zł ze stosunku pracy.

Radny Mocek posiada jako współwłasność trzy auta – Audi Q5 z 2009 roku, Audi A3 z 2010 roku oraz VW Caravelle z 2010 roku.

Porównaj oświadczenie radnego za 2014 rok.

Tomasz Malepszy

Były prezydent w roku 2015 zgromadził na koncie wspólnie z małżonką 210 000 zł oszczędności. Posiada także dom o powierzchni 150 m2 o wartości 300 000 zł, działkę letniskową o powierzchni 285 m2 o wartości 110 000 zł w wieczystym użytkowaniu.

W 2015 roku radny osiągnął dochód w wysokości 128 151,84 zł. Z tytułu pracy w Urzędzie Miasta – 45 239,63 zł, z diety radny Malepszy osiągnął 17 433 zł, a z tytułu emerytury 65 479,21 zł. Radny posiada także wraz z żoną Honde Civic z 2014 roku.

Porównaj oświadczenie radnego za 2014 rok.

Krystian Maćkowiak

Radny w 2015 roku posiadał 35 000 zł oraz 20 770 franków szwajcarskich oszczędności. Radny posiada także mieszkanie o wartości 64,1 m2 o wartości 185 000 zł w ramach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

Radny posiada także cztery inne nieruchomości wraz z żoną: pierwszą o pow. 1343 m2 o wartości 60 000 zł, drugą o wielkości 398 m2 o wartości 60 000 zł, trzecią o pow. 1512 m2 o wartości 60 000 zł oraz czwartą o pow. 18 m2 o wartości 16 000 zł, a także udział 1/14 w drodze dojazdowej.

W 2015 roku radny z tytułu umowy o pracę zarobił 91 472,36 zł oraz 16 365,00 zł z diety radnego. Radny Maćkowiak jeździ Toyotą z 2008 roku. Radny ma także kredyt hipoteczny na kwotę 29 160 franków szwajcarskich.

Porównaj oświadczenie radnego za 2014 rok.

Podobne wpisy