|

Wolne środki podzielone

urząd miasta leszna

UM lesznoRada Miasta przyjęła projekt uchwały o podziale wolnych środków. Przypomnijmy, że do podziału było w tym roku 15 milionów złotych.

Najwięcej emocji podczas dyskusji wzbudziła kwestia 50 000 zł przeznaczonych na rewitalizację skweru przy zbiegu ulic Jagiellońskiej oraz Wojska Polskiego, a więc miejsca, w którym planowane jest postawienie pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej.

Przewodniczący rady Sławomir Szczot zwrócił jednak uwagę, że do projektu wprowadzono autopoprawkę, która spowodowała wykreślenie z projektu słów o lokalizacji w tym miejscu pomnika. W przyjętej uchwale pozostał jedynie zapis o rewitalizacji skweru.

Zgodne z wolą prezydenta 3 miliony złotych przeznaczone zostały na spłatę zadłużenia miasta.

Wśród innych inwestycji, które zrealizowane zostaną z wolnych środków znalazło się m.in. budowa nawierzchni ulic w strefie IDEA, budowa kanalizacji deszczowej przy ulicach Jagienki i Kopernika. Utwardzone mają być także wjazd do ośrodka rehabilitacyjnego przy ulicy Starozamkowej oraz teren przy ulicy Spółdzielczej, gdzie parkują samochody ciężarowe.

Podobne wpisy