|

Sprawdź jakość powietrza w Lesznie

dymOd wczoraj na bieżąco można sprawdzać stan jakości powietrza w centrum Leszna. Biuro poselskie Adama Szłapki zakupiło czujnik jakości powietrza, który został zamontowany na budynku, w którym będzie mieściła się nowa siedziba biura.

Czujnik działa w ramach otwartej platformy LookO2, gdzie można sprawdzić odczyty z podobnych czujników zainstalowanych w całej Polsce – Ma niewielki zasięg, ale liczymy, że za naszym przykładem pójdą inni i za chwilę w Lesznie będzie wiele podobnych czujników. Przykładem może być Ostrów Wielkopolski, gdzie w tej chwili działa 14 takich czujników, w większości należących do prywatnych osób lub firm – informuje Tomasz Mikołajczak, przewodniczący Koła Nowoczesnej w Lesznie.

Czujnik mierzy stężenie najniebezpieczniejszych pyłów PM2.5 i PM10.

Pył PM2,5 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych, płuc oraz przenikać do krwi. Docelowa wartość średnioroczna dla pyłu PM2,5 wynosi 25 µg/m3, poziom dopuszczalny 25 µg/m3.

Pył PM10 składa się z mieszaniny cząstek zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. benzo/a/piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany. Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniodobowego wynosi 50 µg/m3 i może być przekraczany nie więcej niż 35 dni w ciągu roku.

Wchodzące w skład smogu szkodliwe pyły i znaczna wilgotność są zagrożeniem dla zdrowia, bowiem zalicza się je do czynników alergizujących. Mogą wywołać astmę oraz jej napady, a także powodować zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, niewydolność oddechową lub paraliż układu krwionośnego. Stan powietrza można sprawdzić tutaj: http://looko2.com/tracker.php?search=5ccf7fc1140f.

Podobne wpisy