|

Remont ratusza z dofinansowaniem z ministerstwa

Dziś Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało listę dotacji przyznanych w ramach programu Ochrona zabytków.

Wśród projektów, które zostały zaopiniowane pozytywnie i otrzymają ministerialne wsparcie jest też projekt Leszna związany z remontem budynku ratusza.

Wniosek o dofinansowanie planowanego na 2020 rok remontu ratusza władze miasta złożyły 31 października 2019 roku. Projekt zakładał prace budowlane, remont elewacji oraz przyziemia wraz z przebudową instalacji odgromowej.

Miasto wnioskowało o dofinansowanie w wysokości 870 000 zł. Dziś poznaliśmy wyniki konkursu. Projekt Leszna został zaakceptowany i otrzyma dotację. Jej wysokość będzie jednak niższa niż wnioskowana.

Miasto otrzyma na remont ratusza od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 530 000 zł.

Remont ratusza trwa już od lutego i do tej pory realizowany był ze środków pochodzących z budżetu miasta.

Podobne wpisy