||

Porozumienie w strzelnicy miejskiej (galeria)

Dzisiaj o godz. 15:00 na strzelnicy miejskiej w Lesznie zostało podpisane porozumienie o współpracy leszczyńskich organizacji i stowarzyszeń proobronnych oraz list otwarty do Władz Miasta Leszna w sprawie remontu strzelnicy miejskiej.

Sygnatariuszami porozumienia oraz listu otwartego byli: Leszczyński Okręgowy Związek Strzelecki, Leszczyńskie Towarzystwo Strzeleckie, Rejonowa Organizacja Ligi Obrony Kraju w Lesznie, Stowarzyszenie Oficerów Rezerwy 69 pplot, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lesznie, Uczniowski Klub Strzelecki „Lesna” Leszno oraz Wojskowe Stowarzyszenie Sportowe „Grot”.

Po podpisaniu porozumienia oraz listu otwartego miała miejsce krótka konferencja prasowa, podczas której można było zadawać pytania oraz zrobić wspólne zdjęcia.

Oto treść listu otwartego:

Prezydent Miasta Leszna
Pan Łukasz Borowiak

Przewodniczący Rady Miasta Leszna
Pan Sławomir Szczot

List otwarty

Szanowny Panie Prezydencie, Szanowny Panie Przewodniczący

Mając na uwadze dostrzegalne w naszym mieście i regionie rosnące zainteresowanie strzelectwem sportowym oraz kwestiami obronności kraju, pragniemy niniejszym listem zachęcić Władze Miasta do remontu strzelnicy miejskiej znajdującej się przy pl. Kościuszki w Lesznie. Zawody, ćwiczenia oraz turnieje strzeleckie odbywające się na tej strzelnicy cieszą się coraz większą popularnością, pomimo panujących tam warunków.

Odnowienie obiektu umożliwi organizację szkoleń i ćwiczeń strzeleckich na najwyższym poziomie. Co więcej, ze strzelnicy korzystać będzie mogło wojsko, policja, kluby sportowe oraz organizacje proobronne.

Zgodnie z naszą wiedzą, część niezbędnych środków można by pozyskać z programu modernizacji infrastruktury sportowej, realizowanego co roku przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, który zakłada wsparcie finansowe modernizacji infrastruktury sportowej, polegające na przebudowie lub remoncie istniejących obiektów.

Stan strzelnicy jest obecnie na tyle niekorzystny, że nie pozwala na jej pełne wykorzystywanie. Remont obiektu wydaje się sprawą konieczną, dlatego mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się doprowadzić do pomyślnego zakończenia jej modernizacji.

Niniejszym wyrażamy gotowość udzielania pełnego wsparcia dla Władz Miasta w zakresie promocji, planowania oraz starań o pozyskanie potrzebnych na ten remont środków.

Łączymy wyrazy szacunku,

…………….……………………. …….……………………………..
Leszczyński Okręgowy Związek Strzelectwa Leszczyńskie Towarzystwo Strzeleckie

………………………….…….. ….….……………………………….
Rejonowa Organizacja Ligi Obrony Kraju Stowarzyszenie Oficerów Rezerwy 69 pplot
……………………………………. …………..…………………………
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lesznie Uczniowski Klub Strzelecki „Lesna” Leszno
……………………………………….……
Wojskowe Stowarzyszenie Sportowe „Grot”

Poniżej zapraszamy do galerii zdjęć:

Podobne wpisy