|

Pomysły na biznes nagrodzone

biznesMeble z palet, dekoracje z drewna i metalu z odzysku czy pszczele powietrze – to wybrane produkty, które będą oferować laureaci VII edycji leszczyńskiego konkursu „Pomysł na biznes”. Twórcy nagrodzonych biznesplanów, będą mogli rozpocząć i rozwinąć działalność także dzięki licznym nagrodom przyznanym przez patronów konkursu – Prezydenta Miasta Leszna i Starostę Powiatu Leszczyńskiego oraz sponsorów. Organizatorem konkursu jest Leszczyńskie Centrum Biznesu.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: praktycznej i teoretycznej. Część praktyczna adresowana jest do osób chcących założyć działalność gospodarczą, które przygotowują biznesplany dla swoich przyszłych przedsiębiorstw. Do udziału w części teoretycznej zapraszani są studenci i uczniowie leszczyńskich szkół ponadgimnazjalnych. Na laureatów części praktycznej, którzy zainaugurują działalność, czekają atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe. Dla laureatów części teoretycznej również są przewidziane atrakcyjne nagrody rzeczowe. Łączna wartość nagród w tej edycji konkursu przekroczyła 30 tysięcy złotych.

Docenione projekty

Do części praktycznej zgłosiło się 7 osób, mających pomysł na swoją firmę. Nagrodę od Starosty Powiatu Leszczyńskiego Jarosława Wawrzyniaka za pierwsze miejsce otrzymała Monika Barczak za projekt Misiowepalety.pl. Prezydent Miasta Leszna uhonorował nagrodą Bartosza Bystrzyckiego, który uzyskał drugie miejsce za pomysł rozwoju i komercjalizacji pasieki. Trzecie miejsce zajęła Magdalena Polsakiewicz- Zielinska za biznesplan gabinetu psychologicznego.

Uczniowie i studenci złożyli 22 projekty teoretyczne. Komisja Oceniająca przyznała trzy nagrody i dwa wyróżnienia. Pierwsze miejsce uzyskał projekt Mateusza Kuźniaka z Zespołu Szkół Elektroniczno- Komunikacyjnych – aplikacja FPS (Free Parking Space) . Drugie miejsce zdobył Kamil Buchwald z Zespołu Szkół Ochrony Środowiska za pomysł firmy NOWADAYS TECHNOLOGY. Trzecią nagrodę odebrała Adrianna Thiel, uczennica Zespołu Szkół Ekonomicznych za biznesplan cukierni „Magic Lollipops”. Wyróżnienia przyznano Patrycji Bernackiej z Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Hubertowi Jęcikowskiemu i Damianowi Majorczykowi z Zespołu Szkół Technicznych.

Rosnące zainteresowanie

Z roku na rok obserwujemy wzrastające zainteresowanie konkursem. Otrzymujemy coraz więcej ciekawych biznesplanów. Są one również na coraz wyższym poziomie merytorycznym, przemyślane i biznesowo skalkulowane. Coraz więcej uczestników korzysta z naszych bezpłatnych szkoleń „ABC przedsiębiorczości” i pomocy przy sporządzaniu aplikacji. Również firmy z naszego miasta i powiatu chętniej zostają sponsorami, dzięki czemu możemy przekazywać zwycięzcom atrakcyjne nagrody. Cieszy nas fakt, że organizowany przez nas konkurs spełnia swoje podstawowe zadanie: bycia zachętą do zakładania nowych firm i rozwijania przedsiębiorczości. Dowodem tego są powstające po konkursie firmy, które utrzymują się na rynku i rozwijają – mówi prezes Leszczyńskiego Centrum Biznesu, dr inż. Alicja Szczepińska.

Konkurs ma na celu przede wszystkim stymulowanie powstawania nowych firm w Lesznie i powiecie, oraz przekazywanie wiedzy na temat przedsiębiorczości, efektywnego prowadzenia i zakładania firmy. Docenienie pomysłów przez Komisję Oceniającą jest zachętą i wsparciem dla osób zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą. Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów leszczyńskich szkół rywalizacja w konkursie to z kolei dobry sprawdzian kreatywności, przedsiębiorczości i umiejętności konkretyzowania i prezentowania swoich zawodowych marzeń i planów.

Komisja Oceny Projektów brała pod uwagę przede wszystkim innowacyjność pomysłu, realność założeń, adekwatność kosztów do rzeczywistości oraz perspektywy rozwoju. Prace w tegorocznej edycji konkursu oceniali: prof. Teresa Łuczka (PWSZ), dr Marcin Wydmuch (Starostwo Powiatowe w Lesznie), Małgorzata Kajczyk (Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie), Barbara Bortel (Zespół Szkół Ekonomicznych), Beata Tomczak – Kawęcka (RIPH w Lesznie) oraz dr inż. Alicja Szczepińska – (Leszczyńskie Centrum Biznesu).

(LEW)

Podobne wpisy