||

Piotr Kois odchodzi z klubu Radnych PiS!

urząd miasta leszna

UM lesznoJesień na leszczyńskiej scenie politycznej będzie gorąca. Radny Piotr Kois poinformował o odejściu z klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej Leszna!

Piotr Kois w przesłanym do naszej redakcji oświadczeniu motywuje swoją decyzję tym, iż nie może wbrew własnemu sumieniu udzielać poparcia podejmowanym przez władze miasta działaniom, które w jego odczuciu służą realizacji celów politycznych, a nie dobru miasta. Radny Kois będzie pracował w radzie, jako radny niezrzeszony.

Odejście radnego z klubu Prawa i Sprawiedliwości oznacza, że nieformalna koalicja w radzie pomiędzy klubami PL18, z którego wywodzi się prezydent Łukasz Borowiak oraz klubem PiS traci większość. Przypomnijmy, że PL18 w radzie posiada 5 radnych, a PiS po odejściu radnego Koisa, 6. Łącznie w radzie zasiadają 23 osoby.

Poniżej prezentujemy treść oświadczenia radnego Piotra Koisa

Oświadczenie

Oświadczam, że z dniem 21. października 2016 roku rezygnuję z przynależności do Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miasta Leszna i będę pełnił obowiązki Radnego jako osoba niezrzeszona, dla dobra lokalnej społeczności.

Decyzja ta nie jest łatwa, ale jest wynikiem głębokich przemyśleń. Zdaję sobie sprawę, że jako Radny nie zrzeszony moja “siła przebicia” i możliwości realizacji planów oraz projektów jakie chciałbym zrealizować dla dobra mieszkańców miasta Leszna będzie ograniczona. Jednocześnie nie mogę, wbrew własnemu sumieniu, samym aktem przynależenia do klubu udzielać poparcia dla podejmowanych przez Władze miasta działań, które w moim odczuciu często są wynikiem realizacji celów politycznych, a mniej związanych z dobrem miasta i działaniem na rzecz lokalnej społeczności.

Jako Radny klubu PiS nie posiadałem informacji na temat wysokości nagród jakie zostały przyznane pracownikom Urzędu Miasta. Uważam, że rzeczą niedopuszczalną jest, aby takie informacje były zatajane przed członkami Klubu, który posiada większość w składzie Rady i jest niepodważalnym zapleczem politycznym Prezydenta Miasta w Radzie, zwłaszcza, że ostatecznie to Rada Miasta odpowiada za budżet jednostki samorządowej.

Mój sprzeciw budzi decyzja władz miasta, odmawiająca ujawnienia wszystkich danych dotyczących nagród i wynagrodzeń zasłaniając się ustawą, przy jednoczesnym nagłaśnianiu konieczności zachowania transparentnych zasad finansów miasta.

Szanując swoich wyborców, którzy oddając na mnie swój głos w wyborach do samorządu opowiadali się za postulatami programu wyborczego takimi jak uczciwość, transparentność finansów, czy też dobro miasta nad interesem partyjnym, jestem zobowiązany i chcę realizować te wartości. Nie widzę jednak takiej możliwości pozostając członkiem Klubu Radnych PiS. 

Głęboko wierzę, że decyzję jaką podejmuję zrozumieją przede wszystkim Mieszkańcy Miasta, a uszanują ją władze miasta i radni Klubu Radnych PiS.

Piotr Kois

Podobne wpisy