|

Obudź swój potencjał

OHP LesznoCentrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lesznie prowadzi rekrutację do projektu „Obudź swój potencjał”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obudź swój potencjał to projekt, który realizowany jest w 6 województwach w Polsce. Uczestnicy biorą w nim udział za darmo. Skierowany jest on do wszystkich osób z woj. wielkopolskiego w wieku 18-24 lata, niepracujących, nieuczących się i niezarejestrowanych w urzędzie pracy – Obecnie naszą ofertę kierujemy do tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy z różnych powodów nie będą kontynuować edukacji np. nie dostali się na studia i nie mogą znaleźć pracy, ale też dla wszystkich, którzy spełniają kryteria – informuje Joanna RatajczakCentrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lesznie.

Osoby, które zdecydują się na udział w projekcie będą miały możliwość zdobycia nowego zawodu, odbycia trzymiesięcznego płatnego stażu zawodowego, odbyć kurs na prawo jazdy, językowy, przedsiębiorczości, a dodatkowo, co jest nowością w tym roku, wziąć udział w warsztatach wizerunkowych i zakupach ze stylistą, których koszty również pokrywa Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lesznie.

Zgłosić można się do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lesznie przy ul. Pułaskiego 9A – tel. 65 529 41 79.

Podobne wpisy