|||

Obelisk w parku

20161202_123234Pomniki przypominają o wydarzeniach z historii ojczyzny oraz o losach lokalnych społeczności, przedstawiają pamiątki codziennego życia i symbole miast. Przybierają różną postać: obelisków, posągów, kolumn.

Najmłodszym pomnikiem w Lesznie jest obelisk w parku Jonstona upamiętniający cmentarz ewangelicko – reformowany. Swoim wyglądem nawiązuje do nagrobków znajdujących się na tym cmentarzu.

Cmentarz ewangelicki jest świadectwem przeszłości, historii trudnej, ale o której nie możemy zapominać . To nie tylko obiekt sakralny, ale kulturowy. Wpisywał się także w element krajobrazu. Zainteresowani tematem zapewne znają stronę internetową www.derkleinegarten.de. Poświęcona jest sztuce zakładania cmentarzy (roli ogrodzenia, wystroju ogrodniczego, pielęgnacji).

Dziś z podziwem oglądamy fotografie starego Leszna przedstawiające przedwojenne cmentarze miasta. Warto pamiętać, że od zakończenia II wojny światowej przez co najmniej 20 lat niszczenie cmentarzy niemieckich uznawane było niemal za patriotyczne działanie (A. Rydzewska Zabytkowe Cmentarze Ewangelickie Północnej Wielkopolski, Poznań 2012).

Pomyłka zadecydowała, że zachował się pomnik konny Marka Aureliusza wykonany w roku 175 w  Rzymie. W średniowieczu systematycznie niszczono pomniki o charakterze pogańskim. Wskutek nieporozumienia tenże pomnik wzięto za pomnik Konstantyna Wielkiego (zasłużonego dla chrześcijaństwa), w czasie gdy porozumienie zostało wyjaśnione, zapał do niszczenia dzieł sztuki pogańskiej zdążył już minąć.

Pozostaje ufać, że następujące pomyłki będą miały tylko skutki takie, jak w przypadku pomnika rzymskiego cesarza.
Z krajobrazów miast zniknęły pomniki mogące stanowić niezwykłe atrakcje turystyczne, a także służyć mieszkańcom. Któż nie chciałby w upalny dzień w Lesznie schronić się w cieniu tytana Atlasa? Pokrewna sytuacja ma miejsce w Nysie. Dawniej znajdował się tam pomnik Rzeźnika, który już swą nazwą wskazuje na wyjątkowość. Mieszkańcy tegoż miasta (podobnie jak mieszkańcy Leszna) mają nadzieję na jego powrót – symbolizował ważne wydarzenie z dziejów Nysy.

Z pomnikami walczyli okupanci, walczyli zaborcy, my już nie powinniśmy!

20161202_123259

Podobne wpisy