|

Leszczyński „Sokół” za rondem dr. Mieczysława Opatrnego

mieczyslaw-opatrnyTowarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lesznie postanowiło poprzeć inicjatywę nadania rondu u zbiegu ulic J. Kiepury, L. Zamenhofa i J. Dekana imienia dr. Mieczysława Jerzego Opatrnego, przedwojennego działacza “Sokoła”, kawalera Krzyża Walecznych, doktora prawa i burmistrza Leszna.

Przedstawiciele Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Lesznie postanowili wystąpić z apelem do Rady Miejskiej Leszna o poparcie inicjatywy nadania rondu u zbiegu ulic J. Kiepury, L. Zamenhofa i J. Dekana imienia dr. Mieczysława Opatrnego.

Treść pisma do Rady Miejskiej Leszna:

Pragniemy w tym miejscu wyrazić opinię, że współczesna historia powinna, m.in. poprzez odwołanie się do postaci wybitnych leszczyniaków, stanowić dla nas współczesnych, wskazówkę i inspirację do pracy na rzecz Miasta. Mamy nadzieję, że również Rada Miasta Leszna przyczyni się do propagowania wszystkich tych postaci i wydarzeń z naszego regionu, które wywarły największy i najbardziej wartościowy wpływ na życie mieszkańców Leszna.

W naszej opinii, jednym z najwybitniejszych leszczyniaków okresu międzywojennego był dr Mieczysław Jerzy Opatrny – zasłużony działacz polski, żołnierz, kawaler Krzyża Walecznych, doktor prawa i burmistrz Leszna, który 21 października 1939 r. stracił życie w egzekucji przeprowadzonej przez Niemców w ramach Operacji Tannenberg.

Wierzymy, że w Szanownej Radzie Miasta Leszna nie zabraknie głębokiej refleksji historycznej, która pozwoli uhonorować tego zasłużonego Polaka, a co za tym idzie, odwołać się do zasad gospodarności, obywatelskiej aktywności i pracowitości, które w przeszłości wielokrotnie przynosiły Miastu Lesznu sukces. Mamy nadzieję, że historia promowana przez Radę Miasta Leszna, stanie się źródłem inspiracji do pracy, zaangażowania obywatelskiego i głębokich uczuć patriotycznych współczesnego pokolenia mieszkańców Leszna.

W związku z powyższym zwracamy się do Szanownej Rady z prośbą o nadanie rondu u zbiegu ulic J. Kiepury, J. Dekana i L. Zamenhofa imienia dr. Mieczysława Jerzego Opatrnego.

Podobne wpisy