|

Edukacja seniorów kluczem do bezpieczeństwa

źródło: leszno.policja.gov.pl
źródło: leszno.policja.gov.pl

„Edukacja seniorów kluczem do bezpieczeństwa” to nazwa projektu adresowanego dla osób starszych, które ukończyły 60 rok życia.

Projekt „Edukacja seniorów kluczem do bezpieczeństwa” to przedsięwzięcie adresowane do osób które ukończyły 60 rok życia.

Jej celem jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa seniorów w ich lokalnym środowisku (domu oraz okolicy). Realizacja programu umożliwia aktywizację społeczną, a także zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób starszych.

W ramach projektu odbędą się:

– spotkania seniorów z policją, strażą miejską, prawnikiem, ekonomistą, lekarzem na temat bezpieczeństwa, spotkania te będą nagrywane i później emitowane w TV lokalnej,

– spotkania osób 60+ z policjantem z wydziału ruchu drogowego dotyczące podstawowych zasad jak zgodnie z przepisami jeździć po mieście rowerem,

– zajęcia usprawniające umysł i ciało, gdzie formy ćwiczone według właściwych kanonów służyć będą poczuciu bezpieczeństwa,

– bezpłatne porady m. in. z zakresu praw i obowiązków Seniorów, bezpiecznych finansów, zagrożeń w sieci.

Dodatkowo realizowane będzie bezpłatne doradztwo specjalistów takich jak: prawnik, pedagog-andragog, animatora oraz menadżer społeczny. Ponadto odbędzie się cykl spotkań integracyjnych dla osób starszych, utworzona zostanie grupa wsparcia oraz uruchomiony zostanie Punkt Wsparcia Seniora w ramach którego udzielane będą bezpłatne porady prawne, społeczne oraz obywatelskie dla osób 60+.

Projekt realizowany będzie do końca grudnia przez Stowarzyszenie „Wygraj siebie” oraz Miasto Leszno w partnerstwie z Miejską Policją w Lesznie, NZOZ Poradnia i Diagnostyka „MERIDIAN”.

Seniorzy chętni do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osobiście w biurze Stowarzyszenia przy ul. Leszczyńskich 20 lub telefonicznie pod numerem telefonu: 691 956 717 oraz mailowo na adres: wygrajsiebie@poczta.fm.

Projekt dofinansowany jest ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Partnerem programu została między innymi Komenda Miejska Policji w Lesznie.

Podobne wpisy