Co robią posłowie dla Leszna?

sejm

Posłowie najbardziej lubią okres powyborczy. Niewiele mówi się wówczas o ich działaniach. Wyborcy nie sprawdzają na bieżąco czym zajmują się ich wybrańcy i mogą pokazać swoje prawdziwe oblicze. Postanowiliśmy stworzyć specjalny cykl, w którym będziemy przyglądać się pracy parlamentarzystów wybranych w naszym okręgu.

W naszym okręg wyborczym (nr 36) do Sejmu wybrano 12 posłów. Zapraszamy na comiesięczną analizę pracy parlamentarzystów z naszego regionu. Co miesiąc będziemy sprawdzać, którzy z posłów działają na rzecz naszego okręgu. Pod analizę poddamy wystąpienia na posiedzeniach sejmu, interpelację oraz zapytania, a także udział w głosowaniach. Wyjątkowo pierwsze zestawienie obejmować będzie okres od 12 listopada, a więc od pierwszego posiedzenia sejmu.

W okresie od wyborów odbyło się 11 posiedzeń Sejmu, na których odbyło się 755 głosowań.

Pod analizę na początek poddamy wystąpienia na posiedzeniach sejmu, interpelację oraz zapytania, a także udział w głosowaniach.

Imię i nazwisko, partia

Wystąpienia

Interpelacje

Zapytania

Glosowania

Dziedziczak Jan, PiS

0

3

6

745 z 755 / 98,68%

Kaleta Piotr, PiS

7

3

0

752 z 755 / 99,60%

Lichocka Joanna, PiS

2

0

0

753 z 755 / 99,74%

Ławniczak Tomasz, PiS

1

0

0

753 z 755 / 99,74%

Mosiński Jan, PiS

6

2

1

749 z 755 / 99,21 %

Henczyca Bożena, PO

7

8

1

700 z 755 / 92,72%

Urbaniak Jarosław, PO

12

0

0

738 z 755 / 97,75%

Witczak Mariusz, PO

4

6

0

710 z 755 / 94,04%

Ziemniak Wojciech, PO

6

0

1

725 z 755 / 96,03%

Kozłowski Jerzy, Kukiz15

6

0

0

747 z 755 / 98,94%

Możdżanowska Andżelika, PSL

34

0

1

663 z 755 / 87,21%

Szłapka Adam, N

31

4

1

748 z 755 / 99,07 %

Czy wspomniana wyżej aktywność dotyczyła naszego miasta? Niestety nie wyglądało to najlepiej. Poseł Jan Dziedziczak wystosował interpelację do ministra sprawiedliwości w imieniu pracowników aresztu śledczego w Lesznie. W planach jest zlikwidowanie tej placówki. Poseł prosi ministra sprawiedliwości o ustosunkowanie się co do planów likwidacji aresztu. Poseł Mariusz Witczak złożył interpretację do ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie bezpośredniego połączenia kolejowego z Leszna do Warszawy.

Udział w posiedzeniach, głosowania, a także zadawanie pytań i składanie interpelacji to tylko część pracy parlamentarzystów. Posłowie działają także w komisjach i podkomisjach, stałych delegacjach parlamentarnych oraz zespołach parlamentarnych.

Imię i nazwisko, partia

Komisje i podkomisje

Delegacje parlamentarne

Zespoły parlamentarne

Dziedziczak Jan, PiS

2

0

1

Kaleta Piotr, PiS

6

0

7

Lichocka Joanna, PiS

4

0

4

Ławniczak Tomasz, PiS

3

0

5

Mosiński Jan, PiS

5

1

5

Henczyca Bożena, PO

3

0

4

Urbaniak Jarosław, PO

3

0

1

Witczak Mariusz, PO

2

0

0

Ziemniak Wojciech, PO

3

0

2

Kozłowski Jerzy, Kukiz15

3

0

3

Możdżanowska Andżelika, PSL

3

0

7

Szłapka Adam, N

3

1

3

Czy ta działalność związana jest z naszym miastem? Tu również sytuacja nie przedstawia się różowo. Posłowie Jan Mosiński, Tomasz Ławniczak, Joanna Lichocka, Piotr Kaleta oraz Adam Szłapka należą do parlamentarnego zespołu ds. budowy drogi ekspresowej S-12.

Najprostszym sposobem na skontaktowanie się ze „swoim“ posłem jest wizyta w jego biurze poselskim. Czy wszyscy posłowie z naszego regionu posiadają swoje biuro poselskie w Lesznie?

Imię i nazwisko, partia

Biuro w Lesznie

Adres

Dziedziczak Jan, PiS

tak

ul. Śniadeckich 15

Kaleta Piotr, PiS

nie

Lichocka Joanna, PiS

nie

Ławniczak Tomasz, PiS

nie

Mosiński Jan, PiS

nie

Henczyca Bożena, PO

nie

Urbaniak Jarosław, PO

nie

Witczak Mariusz, PO

nie

Ziemniak Wojciech, PO

nie

Kozłowski Jerzy, Kukiz15

nie

Możdżanowska Andżelika, PSL

nie

Szłapka Adam, N

nie

Jak się okazuje jedynie poseł Jan Dziedziczak posiada biuro poselskie w Lesznie. Trudno nie odnieść wrażenia, że pozostali posłowie traktują Leszno po macoszemu. Nic więc dziwnego, że działalność posłów ma niewiele wspólnego z naszym miastem.

Podobne wpisy