|

Bezpieczeństwo w centrum miasta

źródło: leszno.policja.gov.pl
źródło: leszno.policja.gov.pl

Leszczyńska Policja przeprowadziła analizę stanu bezpieczeństwa na starym mieście za pierwsze półrocze 2016 roku.

Leszczyńska Policja w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców miasta oraz powiatu leszczyńskiego będzie przeciwdziałać naruszeniom prawa, czuwać nad bezpieczeństwem obywateli oraz dbać o porządek publiczny. Szczególnej uwadze policjantów poddane będą miejsca które są wizytówką miasta Leszna czyli rejon starego miasta.

Funkcjonariusze prewencji, ruchu drogowego, dzielnicowych oraz Straż Miejska zadbają o bezpieczeństwo oraz porządek na starym mieście w Lesznie. Wąskie uliczki starówki odwiedzane są przez zwiększoną ilość patroli pieszych.

Policja przeprowadziła analizę stanu bezpieczeństwa na starym mieście za pierwsze półrocze 2016 roku. Wynika z niej, że policjanci we wskazanym okresie wykonali ponad 500 służb, w tym 114 wspólnie ze strażnikami miejskimi.

W analizowanym okresie ujawniono 558 najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa wykroczeń, w tym między innymi 219 związanych z nieobyczajnymi wybrykami, 147 ze spożywaniem alkoholu w miejscu publicznym, 95 z zaśmiecaniem oraz zanieczyszczaniem miasta.

Łącznie nałożono 523 mandaty karne na osoby łamiące prawo w śródmieściu Leszna. Dodatkowo Policja odnotowała w tym okresie i rejonie 29 przestępstw związanych z kradzieżami, uszkodzeniami mienia, narkotykowych oraz innych.

Podobne wpisy