|

Ważna przebudowa uzyskała dofinansowanie

Prezydent Łukasz Borowiak poinformował za pośrednictwem Twittera, że miasto Leszno uzyskało dofinansowanie w wysokości 3 mln złotych na przebudowę ul. J.Kiepury i ul. J.Dekana. Przypomnijmy, że w planowanej przebudowie przewidziane jest zastąpienie istniejącego skrzyżowania rondem. Ze względu na istniejące ograniczenia nie planuje się zmiany lokalizacji zatok oraz przystanków autobusowych.

boro

W ciągu ulicy Kiepury przewidziano budowę ścieżki rowerowej a w ciągu ul. Dekana budowę ciągu pieszo – rowerowego. Na całym odcinku ulic wykonane ma zostać oświetlenie uliczne z oprawami typu LED. Oprócz tego przebudowie będzie podlegać większość sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ze względu na jej zły stan techniczny. Dodatkowo planuje się przebudowę jednego odcinka kanalizacji deszczowej. Poza tym przebudowie podlegać będą kable energetyczne i sieć gazowa, które kolidują z planowanym rondem.

Podobne wpisy