Świetlice w czasie wakacji

źródło: leszno.pl
źródło: leszno.pl

W czasie letnich wakacji od 27 czerwca do 31 sierpnia, Miasto Leszno zapewnia opiekę dzieciom w wyznaczonych świetlicach szkół podstawowych w Lesznie.

Każdy rodzic, który chce zostawić dziecko pod opieką musi do 15 czerwca złożyć w sekretariacie szkoły, do której dziecko uczęszcza, wypełnioną kartę kwalifikacyjną.

W karcie kwalifikacyjnej należy wskazać: szkołę i termin w którym dziecko będzie korzystało z opieki świetlicowej, godziny pobytu dziecka w świetlicy oraz zadeklarować, czy dziecko będzie korzystało z obiadu (za opłatą).

Wraz z kartą należy złożyć oświadczenie dotyczące odbioru dziecka ze świetlicy. Karty są do pobrania w sekretariatach szkół.

Dyżurne świetlice będę czynne od godz. 7:30 do 15:30.
I tydzień 27.06. – 01.07. – Szkoła Podstawowa nr 2 i 7
II tydzień 04.07. – 08.07 – Szkoła Podstawowa nr 2 i 7
III tydzień 11.07. – 15.07 – Szkoła Podstawowa nr 3 i 13
IV tydzień 18.07. – 22.07 – Szkoła Podstawowa nr 3 i 13
V tydzień 25.07. – 29.07 – Szkoła Podstawowa nr 2 i 12
VI tydzień 01.08. – 05.08 – Szkoła Podstawowa nr ZSSp i 12
VII tydzień 08.08. – 12.08 – Szkoła Podstawowa nr ZSSp i 12
VIII tydzień 16.08. – 19.08 – Szkoła Podstawowa nr 1 i 10
IX tydzień 22.08. – 26.08 – Szkoła Podstawowa nr 1 i 10
X tydzień 29.08. – 31.08 – Szkoła Podstawowa nr 1 i 10

Dyżurne stołówki:
Szkoła Podstawowa nr 2 27.06 – 29.07
Szkoła Podstawowa nr 1 01.08 – 31.08
II Liceum Ogólnokształcące 04.07 – 12.08

Zielone świetlice terapeutyczne:
W Klubie Młodzieżowym przy ul. Słowiańskiej 1 (wejście od Kościelnej)
Bezpłatne zajęcia otwarte dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym odbędą się od 27 czerwca do 31 sierpnia: od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

Podobne wpisy