Rusza Budżet Obywatelski 2017

Budżet Obywatelski Leszna 2017
Źródło: leszno.pl

Od dziś, 13 lutego, przez dwa tygodnie można zgłaszać pomysły na inwestycje w ramach Budżetu Obywatelskiego. W tym roku do rozdysponowania jest milion złotych.

Czwarta edycja leszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego znacznie różni się od poprzednich. Największą zmianą jest pula środków do rozdysponowania pomiędzy zgłoszone projekty – to aż 1 milion złotych. Drugą istotną nowością w Budżecie Obywatelskim jest podzielenie wniosków na dwie grupy: projekty małe, na które łącznie przeznaczono 600 tysięcy złotych, przy czym szacowana wartość projektów musi mieścić się w granicach od 10 tys. zł do 150 tys. zł. oraz projekty duże, na które przeznaczono 400 tys. złotych, a których wartość musi wynosić między 150 tys. zł, a 400 tys. zł.

Ostateczny termin zgłaszania projektow upływa 27 lutego 2017 roku. Następnie prezydent powoła komisję, która przeprowadzi weryfikację zgłoszonych propozycji projektów pod względem formalnym, prawnym, rzeczowym i kosztowym.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem mailowym: budzetobywatelski@leszno.pl oraz na stronie internetowej miasta Leszna.

Podobne wpisy