|

Rewitalizacja Leszna

20160805091703586Miasto Leszno organizuje dzisiaj spotkanie w sprawie rewitalizacji Leszna. Tym samym przystępuje do kolejnego etapu realizacji zapisów Ustawy o rewitalizacji.

Podczas spotkania zostaną przedstawione propozycje miasta Leszna, zaprezentowane zostaną zasady zgłaszania projektów do programu rewitalizacji, aby łatwiej uzyskać dofinansowanie. Wyznaczone są obszary zdegradowane, z których w wyniku konsultacji społecznych wyłonione zostały granice obszaru przeznaczonego do rewitalizacji.

Przyszedł  czas na zidentyfikowanie projektów, które pomogą wyprowadzić część naszego miasta ze stanu kryzysowego. Projekty mogą być inicjowane oraz realizowane przez różne podmioty. W leszczyńskim Ratuszu będą dziś zbierane pomysły.

Spotkanie jest przeznaczone dla mieszkańców Leszna. Miejscem spotkania jest leszczyński ratusz. Początek o godz. 16:00.

Podobne wpisy