Prezydent Leszna prosi o wsparcie w sprawie kolei

pociagPrezydent Leszna wysłał do wszystkich parlamentarzystów z okręgu wyborczego nr 36 list, w którym zwraca się o wsparcie w działaniach, które mają zapobiec swoistemu “wykluczeniu” kolejowemu Leszna.

Oto treść listu:

Kierując się głosami mieszkańców nie tylko miasta Leszna, ale też okolicznych gmin i powiatów chciałbym Pana zainteresować problemami komunikacyjnymi mieszkańców okręgu wyborczego nr 36.

Jak doskonale Pani/ Pan wie w roku 2014 z chwilą uruchomienia połączeń kategorii Premium na trasie Wrocław – Warszawa przez CMK zarówno mieszkańcy miasto Leszno, jak i mieszkańcy subregionu dolnośląsko-wielkopolsko-lubuskiego utracili bezpośrednie połączenie kolejowe ze stolicą Polski.

Utrudnienia spowodowane budową drogi ekspresowej S5 niestety nie są rekompensowane przez transport publiczny, finansowany z budżetu Państwa, do którego zaleczany jest przewoźnik PKP Intercity. Zarówno w jeszcze obowiązującym rozkładzie jazdy, jak i nowym, który wchodzi w życie 11 grudnia mieszkańcy nie mają dogodnego połączenia (czy to bezpośredniego, czy przesiadkowego) kolejowego m. in. do stolicy.

Oferowane połączenia nie spełniają oczekiwań mieszkańców, gdyż wiąże się korzystanie z nich albo z długim oczekiwaniem na przesiadkę w Poznaniu, bądź konieczność wybierania kilku przewoźników co ewidentnie podnosi koszty podróży. Pragnę też zauważyć, że wielu mieszkańców podczas indywidualnych rozmów zwracało uwagę, że PKP IC promuję na trasie Poznań – Warszawa połączenia komercyjne kategorii EIC oraz pociągi międzynarodowe z Berlina do Warszawy przez Poznań. Problemem jest to, że pociągi międzynarodowe nie objęte są promocjami biletowymi (SuperPromo), natomiast pociągi EIC są pociągami drogimi, na które nie zawsze stać mieszkańców Polski powiatowej.

Faktem jest, że trasa Leszno – Poznań ma stosunkowo dobrze rozwinięta siatkę połączeń kolejowych, ale jednocześnie trzeba zauważyć, że dostęp do rozwiniętej siatki połączeń dla mieszkańców subregionu wielkopolsko-dolnośląsko-lubuskiego zapewniających przejazd do i ze stolicy kraju jest uwarunkowany nie tylko poprzez ilość pociągów na trasie Leszno – Poznań. Należy stwierdzić, że równie istotne jest zapewnienie odpowiedniego komfortu skomunikowań w Poznaniu polegających na: zachowaniu odpowiedniego czasu na przesiadkę przy uwzględnieniu topografii peronowej na stacji Poznań Główny, oczekiwania pociągu PKP Intercity na pociąg Przewozów Regionalnych doznający opóźnienia oraz kosztów podróży wynikających z konieczności zakupu dwóch biletów na różnych przewoźników.

Dlatego zasadne byłoby uruchomienie połączenia ekonomicznego na trasie Wrocław – Leszno – Warszawa, tym bardziej, że dodatkowe potoki pasażerskie na odcinku Wrocław – Rawicz – Leszno – Kościan – Poznań i w relacji powrotnej będą generowane przez mieszkańców wspomnianego subregionu.

Mieszkańcy jednocześnie wyrażają obawy dotyczące utworzenia Poznańskiej Kolei Aglomeracyjnej ze stacją graniczną w Czempiniu, ewentualnie w Kościanie. Rodzi to uzasadnione niepokoje, że jej uruchomienie ograniczy w znacznym stopniu ruch pociągów Przewozów Regionalnych na odcinku Leszno – Poznań i co za tym idzie wykluczenie z tańszej komunikacji kolejowej mieszkańców Leszna, powiatu leszczyńskiego i powiatów ościennych.

Zasadne byłoby wpisanie miasta Leszna w plany rozwoju sieci kolei aglomeracyjnej, tak aby z chwilą jej powstania swoim zasięgiem objęła miasto Leszno, a co za tym idzie także mieszkańców powiatu leszczyńskiego, aglomeracji leszczyńskiej i powiatów ościennych dla których stacja w Lesznie jest naturalnym węzłem przesiadkowym.

Wiedząc, jak dobro regionu i okręgu wyborczego nr 36 leży Pani/ Panu na sercu, proszę o pomoc w opisanych wyżej sprawach.

Podobne wpisy