|

Plan zmian w leszczyńskiej oświacie

źródło: leszno.pl
źródło: leszno.pl

Podczas lipcowego posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej, wiceprezydent Piotr Jóźwiak przedstawił plan zmian w leszczyńskiej oświacie.

Zmiany podyktowane są reformą zapowiadaną przez rząd PiS oraz wynikami raportu zleconego przez samorząd. Pod koniec czerwca minister edukacji narodowej ogłosiła reformę, która ma polegać na likwidacji gimnazjów, utworzeniu 8-letnich szkół powszechnych, 4-letnich liceów ogólnokształcących i 5-letnich techników, a także zmianach w szkolnictwie zawodowym.

Wiceprezydent Piotr Jóźwiak przedstawiał pomysły samorządu na oświatę. Ostateczne decyzje podejmą jednak radni. Następnie odniósł się do szkolnictwa zawodowego.

– W ostatnich latach uczniowie trochę rozminęli się z pracodawcami. Z jakiś powodów nie wybierają tych zawodów, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy. W Lesznie mamy to szczęście, że wielcy przedsiębiorcy uczestniczą w kształceniu młodych ludzi. Chcemy jednak, aby tej współpracy było więcej. Przedsiębiorcy chcą przychodzić do szkół, brać udział w dniach otwartych, zapraszać uczniów do swoich firm. Chcemy im to umożliwić.

Wiceprezydent zapowiedział też, że szkolnictwo zawodowe będzie przez samorząd mocno promowane. Możliwe, że od roku szkolnego 2017/18 w Lesznie powstanie jedna lub dwie samorządowe szkoły policealne.

Mamy kadrę i warunki lokalowe. Na przykład w Zespole Szkół Ekonomicznych mogłoby powstać policealne technikum księgowości – podkreślał Jóźwiak.

Ostatnie publiczne szkoły policealne zakończyły działalność w mieście w roku 2007. Rozwijają się natomiast szkoły prywatne, które dostają dotacje z miasta.

Druga sprawa, o jakiej mówił Piotr Jóźwiak, to wprowadzenie tzw. „dobrych praktyk” dotyczących zatrudniania i zwalniania nauczycieli.

Chodzi o wprowadzenie takich kryteriów zatrudniania nauczycieli, które nie będą zawsze preferować nauczycieli z dłuższym stażem i z większym doświadczeniem. Ważnym czynnikiem ma być ocena ich pracy przez uczniów, nauczycieli i dyrekcję. Przy zatrudnianiu nowych nauczycieli niezwykle ważnym argumentem powinien być fakt, że dotychczas pracują oni w leszczyńskich szkołach. Dotyczy to zwłaszcza nauczycieli gimnazjów – tłumaczył.

Trzecia kwestia, jaką poruszył wiceprezydent jest nowa sieć szkół powszechnych. 8-letnie szkoły powszechne, zgodnie z reformą zapowiadaną przez PiS, mają przejąć zadania obecnych szkół podstawowych oraz gimnazjów.

W Lesznie szkół powszechnych miałoby powstać dziewięć. Będą to:

Szkoła Powszechna nr 2 (z połączenia SP nr 2 i Gimnazjum nr 2 oraz części obwodu obecnych SP 1 i 3),

Szkoła Powszechna nr 4 w Zaborowie (na bazie obecnej SP nr 4, ale już w nowym budynku przy ul. Henrykowskiej),

Szkoła Powszechna nr 5 w Gronowie (z SP nr 5 i Gim. nr 5),

Szkoła Powszechna nr 7 (obecny obwód SP nr 7 – zmniejszony),

Szkoła Powszechna nr 9 (obecna SP nr 9 i Gimnazjum nr 9),

Szkoła Powszechna nr 10 (z SP nr 10, powiększona o część obwodu SP nr 12),

Szkoła Powszechna nr 12 (z SP nr 12 i Gimnazjum nr 8, obwód nieco pomniejszony na rzecz Szkoły Powszechnej nr 10),

Szkoła Powszechna nr 13 (z SP nr 13 i Gimnazjum nr 7),

Szkoła Powszechna nr 14 (z SP 1, SP 3 oraz Gimnazjum nr 1).

Utworzenie nowej Szkoły Powszechnej nr 14 wiąże się z większymi zmianami. Jest propozycja, aby już od 1 września 2017 roku połączyć dwie placówki w śródmieściu: Szkołę Podstawową nr 1 przy Al. Krasińskiego i Szkołę Podstawową nr 3 na placu Metziga w jedną Szkołę Podstawową nr 14. Następnie Szkoła Podstawowa nr 14 i Gimnazjum nr 1 miałyby stworzyć najpierw Zespół Szkół, a potem nową Szkołę Powszechną nr 14 z siedzibą przy placu Komeńskiego, w budynku Gimnazjum nr 1.

Dlaczego szkoła ma mieć numer 14? Bo to kolejny wolny numer, jaki możemy nadać szkole. Wybraliśmy 14, żeby nie preferować ani SP 1, ani SP 3. To nie będzie tak, że którąś z tych placówek likwidujemy, albo że jedna wchłania drugą, tylko łączymy je w nową szkołę – wyjaśniał.

Zdaniem wiceprezydenta budynek przy placu Komeńskiego lepiej nadaje się na siedzibę nowej szkoły, ponieważ są plany budowy przy nim sali gimnastycznej oraz jest wygodne boisko.

Wspomniano też o stanie leszczyńskiej oświaty z której wynikało, że w centrum miasta jest za dużo szkół podstawowych, a za mało dzieci.

– Chcemy stworzyć nową szkołę o zdecydowanie lepszych warunkach, niż mają obecne szkoły nr 1 i 3. Oczywiście będziemy chcieli budynek przy placu Komeńskiego zmodernizować. – zakończył Jóźwiak.

Budynki obecnych SP 1 i SP 3 mają być sprzedane. We wrześniu radni Leszna mają zdecydować, czy od 1 stycznia 2017 roku powstanie w mieście Centrum Usług Wspólnych, czyli jedna księgowość dla wszystkich szkół.

Źródło: leszno.pl

Podobne wpisy