Oświadczenie prezydenta Borowiaka ws DK 12

urząd miasta leszna

UM lesznoUrząd Miasta Leszna wystosował oświadczenie w sprawie przebudowy drogi krajowej nr 12 w granicach Leszna. Jest to reakcja na konferencję prasową radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Poniżej oświadczenie, które otrzymaliśmy od doradcy prezydenta Leszna, Rafała Kotomskiego.

W związku z propozycjami dotyczącymi zmiany projektu przebudowy drogi krajowej nr 12 w granicach miasta, prezydent Łukasz Borowiak dziękuje wszystkim mieszkańcom i radnym Miasta Leszna za żywe zainteresowanie problemem. Jednocześnie Prezydent Miasta Leszna pragnie wyrazić swoje szczególne uznanie dla Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna p. Sławomira Szczota i Przewodniczącego Klubu Radnych PiS p. Marka Goryniaka za troskę o sprawy miasta, zaangażowanie i pracę na rzecz projektu przebudowy DK12 w granicach Leszna. Wielkie słowa uznania należą się również wszystkim współpracownikom Prezydenta Miasta Leszna zaangażowanym w przygotowanie projektu, szczególnie zaś Małgorzacie Łakomy, kierowniczce Biura Projektów Współfinansowanych i Dominikowi Kaźmierczakowi, kierownikowi Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji.

Zdaniem prezydenta otwarte rozmowy i konsultacje to najlepszy i najbardziej demokratyczny sposób na rozwiązywanie lokalnych problemów. Zaś różnica zdań i koncepcji dotyczących miejskiej inwestycji nie przesłania faktu wspólnej, aktywnej pracy na rzecz miasta. Dobro Leszna i jego mieszkańców są bowiem dla wszystkich wartością nadrzędną.

Podczas otwartego spotkania w poniedziałek 20 marca br. mieszkańcy, a wśród nich przedsiębiorcy prowadzący działalność przy ul. Szybowników, w zdecydowanej większości opowiedzieli się za wariantem budowy jednej jezdni na tej ulicy. Przypomnijmy, że wariant ten znalazł się w projekcie, na który Miasto Leszno uzyskało już dofinansowanie w kwocie 57,6 mln zł.

Jak wykazała specjalistyczna analiza przygotowana na zlecenie miasta, zmiana projektu i budowa drogi dwujezdniowej mogłaby wiązać się m.in. z wysokim ryzykiem dotyczącym:
– utraty dofinansowania inwestycji
– znacznego wydłużenia terminu jej realizacji (ok. 1,5 roku w związku z nową decyzją środowiskową)
– konieczności zaciągnięcia dodatkowego kredytu
– wypłaty odszkodowania w przypadku unieważnienia postępowania przetargowego, które wyłoniło już wykonawcę inwestycji.

Nowy projekt wymagałby również m.in. wyburzenia 8 budynków przy ul. Szybowników i wycięcia prawie 250 drzew.

Konsultacje społeczne z licznym udziałem mieszkańców Leszna wykazały, że projekt budowy drogi jednojezdniowej cieszy się społecznym poparciem. Taki wynik konsultacji jest zobowiązujący dla Prezydenta Miasta Leszna, Łukasza Borowiaka. Prezydent zapowiedział już podpisanie umowy z wykonawcą inwestycji, firmą Strabag, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym.

W sporze dotyczącym szerokości jezdni na ul. Szybowników nie ma wygranych ani przegranych. Bo wszystkim nam jednakowo zależy, by Leszno stawało się coraz piękniejsze, nowocześniejsze, wygodniejsze dla mieszkańców. W latach 2018 – 2020 rozpocznie się budowa nowoczesnej Dwunastki w granicach miasta. To nasz wspólny sukces, sukces Leszna.

Rafał Kotomski,
Doradca Prezydenta Miasta Leszna

Podobne wpisy