|

“Marzymy o świętach w Domu z normalnymi warunkami”

Dom Dziecka w LesznieCaritas Archidiecezji Poznańskiej wraz z ludźmi dobrej woli chce jak najszybciej wyremontować Dom Dziecka w Lesznie, aby mogły spełnić się marzenia podopiecznych.

Jednym z zadań statutowych Caritas Archidiecezji Poznańskiej jest pomoc społeczna i charytatywna adresowana do osób i rodzin potrzebujących wsparcia. Ta pomoc przybiera wiele aspektów, od działań profilaktycznych, rehabilitacyjnych poprzez pomoc rzeczową, a nawet finansową. W ramach tej pomocy Caritas bardzo duży nacisk kładzie na wspieranie rodziny, a także systemu pieczy zastępczej. W tym celu w 17 lat temu została powołana placówka opieki nad dziećmi i samotnymi matkami w Lesznie przy ul. Lipowej 33.

Z biegiem lat, uwzględniając zmieniające się uwarunkowania i potrzeby społeczne, placówka została przekształcona w Dom Dziecka Caritas im. Świętej Rodziny. W takim kształcie funkcjonuje od 2009 roku do dziś. Jest to placówka opiekuńczo – wychowawcza, typu socjalizacyjnego. Placówka może przyjmować dzieci z całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województw wielkopolskiego i lubuskiego.

Celem Domu jest przyjmowanie dzieci trwale lub okresowo pozbawionych opieki rodziny biologicznej, skierowanych przez właściwy do miejsca zamieszkania MOPR lub PCPR, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego. Dom Dziecka organizuje w zależności od potrzeb wychowanków zajęcia: wychowawcze, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne. Zajęcia rekompensują brak wychowania w rodzinie i przygotowują do życia społecznego. Praca z rodziną dziecka i podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenie w rodzinnych formach opieki zastępczej to również statutowe zadanie placówki. Wychowankowie, oprócz normalnych obowiązków szkolnych, mogą uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach organizowanych w placówce i rozwijać zainteresowania. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra – wychowawcy, pomocnicy wychowawców, psycholog, pedagog, pracownik socjalny.

Dom 2Poważnym wyzwaniem, jakie stoi przed opiekunami domu są dzieci ze specjalistycznymi potrzebami zdrowotnymi i edukacyjnymi, w tym szczególnie z zespołem FAS/FASD (alkoholowym zespołem płodowym – zespołem chorobowym, który jest skutkiem działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym). Wymagają one szczególnego podejścia, zwiększonej pracy wychowawców, oddzielnej terapii, wyspecjalizowanej kadry. Z roku na rok, jest ich coraz więcej w Domu Dziecka. Z tego też względu powstała myśl o poszerzeniu działalności placówki o kolejny oddział, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z w/w wymienionym zespołem. Będzie to pierwsza tego typu placówka w Polsce, o charakterze opiekuńczo – terapeutycznym.

Niestety, dotychczasowy budynek nie spełniał wymogów lokalowych (zbyt mały metraż, brak ogrodu z możliwością stworzenia placu zabaw dla dzieci, itp.) do rozbudowy domu o nowy oddział. Pod koniec 2013 roku pojawiły się jednak nowe możliwości przeniesienia obecnie istniejącej placówki do innego budynku w Lesznie przy ul. Paderewskiego 8. Zmiana lokalizacji pozwoli na przeniesienie dotychczasowego oddziału opiekuńczo – wychowawczego oraz na utworzenie dodatkowego oddziału – planowanej placówki uwzględniającej potrzeby dzieci z FAS/FASD.

Dzięki zmianie lokalizacji Dom będzie mógł przyjąć w sumie 28 dzieci. Znacznie większy metraż powierzchni użytkowej pozwoli na wprowadzenie rozwiązań charakterystycznych dla rodzinnych domów dziecka. Głównym celem projektu jest właśnie poprawa warunków życiowych dzieci oraz zbudowanie rodzinnej atmosfery, opartej na miłości, przyjaźni, wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu.

Od września 2015 rozpoczęły się pracę modernizacyjne budynku, mające na celu przystosowanie go do potrzeb Domu Dziecka. Budynek położony przy ul. Paderewskiego 8 w Lesznie to wpisana do rejestru zabytków pochodząca z początku XX wieku willa. Budynek zaprojektowano w stylu secesyjnym, miał stanowić dom jednorodzinny z dwiema dużymi jadalniami, pokojem mieszkalnym i salonem. W ostatnich latach budynek pełnił rolę Domu Zakonnego Sióstr Elżbietanek, w chwili obecnej budynek jest pustostanem. Obiekt wraz z wystrojem zachował się w prawie niezmienionej formie, za wyjątkiem wtórnych podziałów pomieszczeń, w postaci ścianek działowych. Elementami wtórnymi są również: pralnia dobudowana od strony południowej, zabudowa drugiej kondygnacji ganku, prezbiterium i zakrystia.

Dom 3Zakres prac termomodernizacyjnych obejmuje zaledwie 30% prac, które są konieczne do przystosowania budynku pod dom dziecka. W między czasie do wykonania pozostają m. in.: stropy międzykondygnacyjne wraz z okładzinami, montaż okładzin, ceramiki, nowa instalacja elektryczna, czy stolarka drewniana wewnętrzna: drzwi, podłogi, listwy, itp. A to tylko niewielka część prac, które muszą zostać wykonane.

Wstępnie wyliczony koszt całkowity został oszacowany na kwotę 3.500.000,00 zł netto. Na tę chwilę CARITAS uzbierało 1,5 miliona zł. W dalszym ciągu brakuje jeszcze 2 milionów…

Dzieci z domu dziecka na pytanie o czym marzą? Odpowiadają, że o normalnych świętach w domu. W CARITAS zdają sobie sprawę, że czas ucieka i nie są jeszcze w połowie, ale wierzę i walczą. Dla takich dzieci warto. Aby jednak marzenia dzieci stały się realne konieczna jest pomoc ludzi dobrej woli. Życie w obecnych warunkach to dla nich prawdziwa gehenna. Dzieci już dość wycierpiały i zasługują na chwilę radości i godne warunki do rozwoju. Nowy Dom Dziecka to szansa dla tych dzieci, ale to czy ją otrzymają w dużej mierze zależy od nas. Kwota remontu jest spora. Ale życie tych dzieci bezcenne. Nie pozwólmy, by szansa na fajne życie tych dzieciaków przeszła obok nich.

Jeżeli chcesz wesprzeć remont, możesz to zrobić za pośrednictwem strony CARITAS: http://www.caritaspoznan.pl/ofiara.php (w tytule zaznacz na Dom Dziecka).

Podobne wpisy