|

Leszno zmaga się z lokalnymi podtopieniami

uliceW ciągu ostatniego tygodnia Leszno dwukrotnie nawiedziły gwałtowne opady deszczu.

Potężne nawałnice jakie przeszły przez miasto dały o sobie znać mieszkańcom Leszna. Takiej ulewy jaka była np. w piątek w Lesznie dawno już nie widziano.

Miasto Leszno zmaga się z podtopieniami domów oraz zalanymi ulicami. W ostatnim czasie coraz częściej dochodzi do poważnych problemów ze starą kanalizacją w mieście. Przykładem tych problemów są licznie zalewane piwnice mieszkańców oraz ulice w mieście jak np. 17 stycznia, Dąbrowskiego, Estkowskiego, Fabryczna, czy Strzelecka w Lesznie. Ulice są dziurawe w kiepskim stanie i wymagają modernizacji razem z kanalizacją w mieście.

Urząd Miasta Leszna wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji ma podjąć działania zmierzające do zminimalizowania tego problemu. Prezydent Łukasz Borowiak wraz z Dominikiem Kaźmierczakiem, szefem Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji, pojechał na wszystkie ulice, gdzie wystąpiły lokalne zalania a także rozmawiał z poszkodowanymi mieszkańcami. Polecił też przyspieszenie prac nad ogłoszeniem przetargu na budowę kolektora wschodniego w strefie I.D.E.A.

Kolektor wschodni ma powstać w rejonie ulic Budowlanych i Geodetów. Miasto z wolnych środków przeznaczyło na pierwszy etap prac przy kolektorze wschodnim 2,5 mln zł.

Z doraźnych kroków podjęto następujące działanie:

Miejski Zakład Dróg i Inwestycji zlecił Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i kanalizacji czyszczenie krat ściekowych, inwestycje, jakie będą realizowane w ramach Programu Zagospodarowania Wód Opadowych i Rozwoju Kanalizacji Deszczowej dla miasta Leszna.

W najbliższy piątek Dominik Kaźmierczak, kierownik MZDiI przedstawi inwestycje, jakie będą realizowane w ramach Programu Zagospodarowania Wód Opadowych i Rozwoju Kanalizacji Deszczowej dla Leszna.

Podobne wpisy