|

Leszczyńscy wolontariusze roku 2015

leszJutro w leszczyńskim Ratuszu odbędzie się uroczysta gala podsumowująca konkurs Leszczyński Wolontariusz Roku 2015. Podczas uroczystości Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak wręczy zwycięzcom statuetki oraz wyróżnienia dla zasłużonych wolontariuszy działających na rzecz lokalnego środowiska.

Podziękowania otrzymają również przedstawiciele instytucji, którzy zgłosili swoich kandydatów do konkursu. W 2015 roku Miasto Leszno zorganizowało pierwszą edycję konkursu o tytuł „Leszczyńskiego Wolontariusza Roku 2015”, którego głównym celem było promowanie idei wolontariatu oraz nagrodzenie i wyróżnienie osób, grup które wykazały się ponadprzeciętną aktywnością w 2015 r. Mieszkańcy Leszna, organizacje pozarządowe, szkoły, firmy, przedsiębiorstwa, jednostki organizacyjne Miasta Leszna, a także inne podmioty korzystające z pomocy wolontariuszy mogły zgłaszać swoich kandydatów w czterech kategoriach.

Kandydaci wybierani byli w czterech równorzędnych kategoriach:

1) Wolontariat Młodzieżowy – osoba indywidualna do 18 roku życia,

2) Wolontariat Dorosły – osoba indywidualna w przedziale wiekowym 18-55 lat,

3) Wolontariat Senioralny – osoba indywidualna powyżej 55 roku życia,

4) Wolontariacka Grupa Roku.

Łącznie zgłoszone zostały 53 osoby. Oceny kandydatów dokonała powołana przez Prezydenta Miasta Leszna Kapituła Konkursu, w skład której weszli przedstawiciele Urzędu Miasta Leszna, leszczyńskich mediów i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego. Przy analizie kandydatur do tytułu „Leszczyński Wolontariusz Roku 2015” kapituła brała pod uwagę w szczególności:

1) innowacyjność działań – wprowadzanie i realizację nowatorskich pomysłów i działań usprawniających pracę,

2) częstotliwość i systematyczność działań – np. liczbę przepracowanych godzin w danym okresie czasu, ilość akcji/kampanii/inicjatyw/ imprez/wydarzeń, w których wolontariusz brał udział, 3) skuteczność i efektywność pracy oraz zaangażowanie – wyniki, efekty pracy, np. liczba opracowanych plakatów, broszur, organizacji spotkań/imprez/wydarzeń,

4) umiejętność współpracy, angażowania i zachęcania innych osób do pracy wolontariackiej – np. umiejętność pracy w grupie, komunikatywność

Uroczysta gala podsumowująca konkurs Leszczyński Wolontariusz Roku 2015 odbędzie się 2 lutego o godzinie 12:00 w leszczyńskim Ratuszu. Wydarzenie będzie również okazją do integracji leszczyńskich wolontariuszy, przestrzenią do zawierania nowych znajomości, wymiany doświadczeń czy nawiązywania współpracy.

 

Źródło: leszno.pl

Podobne wpisy