Konkurs na wolontariusza roku w Lesznie

wolontariatMiasto Leszno ogłosiło II edycję konkursu „Leszczyński Wolontariusz Roku 2016”. Kandydatów można zgłaszać w czterech kategoriach.

Konkurs jest formą docenienia wolontariuszy, ich pracy oraz trudu, który w nią wkładają. Konkurs ma na celu m.in. promowanie i kształtowanie postaw prospołecznych oraz wyrażenie podziękowania tym, którzy dobrowolnie, ochoczo i bez wynagrodzenia działają na rzecz mieszkańców Leszna.

Kandydaci będą wybierani w czterech równorzędnych kategoriach:

1) Wolontariat Młodzieżowy – osoba indywidualna do 18 roku życia,

2) Wolontariat Dorosły – osoba indywidualna w przedziale wiekowym 18-55 lat,

3) Wolontariat Senioralny – osoba indywidualna powyżej 55 roku życia,

4) Wolontariacka Grupa Roku. – zespół min 3 osób.

Oceny kandydatów dokona powołana przez Prezydenta Miasta Leszna Kapituła Konkursu, w skład której wejdą minimum 4 osoby zaproszone przez organizatora oraz 3 przedstawicieli Urzędu Miasta Leszna. Przy analizie kandydatur do tytułu „Leszczyński Wolontariusz Roku 2016” kapituła będzie brała pod uwagę w szczególności:

1) innowacyjność działań – wprowadzanie i realizację nowatorskich pomysłów i działań usprawniających pracę,

2) częstotliwość i systematyczność działań – np. liczbę przepracowanych godzin w danym okresie czasu, ilość akcji/kampanii/inicjatyw/ imprez/wydarzeń, w których wolontariusz brał udział,

3) skuteczność i efektywność pracy oraz zaangażowanie – wyniki, efekty pracy, np. liczba opracowanych plakatów, broszur, organizacji spotkań/imprez/wydarzeń,

4) umiejętność współpracy, angażowania i zachęcania innych osób do pracy wolontariackiej – np. umiejętność pracy w grupie, komunikatywność.

Zgłoszenia kandydatów do konkursu na „Leszczyńskiego Wolontariusza Roku 2016” należy nadsyłać najpóźniej do 2 listopada br. za pomocą formularza zgłoszeniowego, który można pobrać ze strony miasta.

Szczegółowych informacji na temat organizacji i przebiegu Konkursu udzielają pracownicy Urzędu Miasta Leszna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00 pod numerami telefonów: 65 529-81-24, 65 529-82-19, 65 529-54-03.

Więcej informacji znajdziesz na: leszno.pl

Podobne wpisy