|

Komunikat związany z koronawirusem – stan na 11 marca 2020

urząd miasta leszna
urząd miasta leszna

W związku z dalszym rozwojem sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz nowymi decyzjami polskiego rządu, władze Leszna przekazują nowe informacje w zakresie funkcjonowania miasta, na dzień 11 marca godz. 14.30.

Oświata

12 i 13 marca 2020 r. przedszkola i szkoły podstawowe w Lesznie będą otwarte, aby rodzice mogli przygotować się na ich zamknięcie od 16 marca, ale zalecamy, aby dzieci i młodzież w miarę możliwości zostały już w domach. Od jutra, 12 marca, szkoły ponadpodstawowe w Lesznie, jak i w całej Polsce, będą zamknięte. Do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne, nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Kultura

W związku z wymaganiami epidemiologicznymi i zaleceniami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 12 do 29 marca Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie, Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie oraz i Teatr Miejski w Lesznie będą niedostępne dla widzów i miłośników sztuki oraz kultury. Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie będzie niedostępna dla czyterlników od 13 marca br.

Pomoc społeczna

2 funkcjonujące w Lesznie Środowiskowe Domy Samopomocy, Schronisko dla Osób Bezdomnych w Lesznie oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Lesznie działają nieprzerwanie. Pracuje także Dom Seniora i kuchnia. Apelujemy jednak do osób korzystających z dziennych form wsparcia, aby w miarę możliwości ograniczały wizyty w tych miejscach. Informujemy także, że osoby przeziębione, z objawami grypy, etc. nie będą przyjmowane w tych placówkach. Musimy wzajemnie dbać o swoje bezpieczeństwo i ograniczać możliwości zakażania.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie obecnie dostarcza obiady ok. 200 osobom. Istnieje możliwość zwiększenia ilości przygotowywanych tam posiłków. Dlatego dział pomocy osobom starszym będzie przyjmował telefoniczne zgłoszenia o potrzebie dostarczenia obiadu. Z możliwości tej mogą skorzystać osoby powyżej 65 roku życia, samotne lub które nie mogą liczyć na pomoc rodziny, które nie chcą lub nie mogą wyjść z domu. Posiłki będą dostarczane pod wskazane adresy bezpłatnie. Odpłatność za sam obiad zależeć będzie od kryterium dochodowego. Każdy przypadek analizowany będzie odrębnie, na podstawie wywiadu zebranego przez pracowników MOPR.

O dostawę obiadu można prosić pod numerami telefonów: 65 520 97 48 i 533 303 171 w godzinach pracy MOPRu (w poniedziałki od godz. 7.30 do 17.00, we wtorki, środy i czwartki od godz. 7.30 do 15.30, w piątki od godz. 7.00 do 14.00) Chcemy w ten sposób chronić najbardziej narażoną na zarażenie się koronawirusem grupę osób.

Odwołane imprezy

W związku z licznymi zapytaniami od organizacji pozarządowych i innych grup mieszkańców, a dotyczącymi zwrotu kosztów związanych z organizacją różnych imprez informujemy, że umowy zawarte z miastem można aneksować proponując inny termin organizacji wydarzenia lub wnosić o ich całkowite rozwiązanie. Pragniemy podkreślić, że to na organizatorze wydarzenia ciąży obowiązek zwrócenia się do miasta z propozycją zmiany umowy lub jej rozwiązania.

Pracownicy wydziału kultury i sportu, a także biura ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi są do Państwa dyspozycji w tej kwestii. W przypadku umów zawartych przez leszczyńskie organizacje z podmiotami prywatnymi informujemy, że prawnicy Urzędu Miasta Leszna przygotowali opinię prawną pozwalającą aneksować lub rozwiązywać i takie umowy na podstawie zaistnienia siły wyższej. Pracownicy wydziału kultury i sportu, a także biura ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi chętnie udostępnią tę opinię, prosimy jednak pamiętać, że każdy przypadek należy traktować indywidualnie.

Urząd Miasta Leszna

Urząd Miasta Leszna pracuje normalnie, jednak zachęcamy do maksymalnego ograniczenia wizyt w tym miejscu publicznym. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego, a także do składania wniosków przez platformę e-puap. Sesja Rady Miejskiej Leszna zaplanowana na 19 marca odbędzie się zgodnie z planem, ale przy ograniczonym udziale urzędników. Obrady są oczywiście otwarte dla mieszkańców, ale zachęcamy, żeby oglądać je wyłącznie w internecie – transmisja odbywa się na żywo na platformie e-sesja.

Miejskie zakłady budżetowe i spółki

Miejskie zakłady budżetowe i spółki wydadzą odrębne komunikaty związane z ewentualnymi zmianami w sposobie funkcjonowania lub w sposobie obsługi klientów.

Leszno – Rozwiń Skrzydła.

———– Wcześniejszy komunikat z 10 marca 2020 r.:

Komunikat Urzędu Miasta Leszna w związku z koronawirusem.

W związku z dynamiczną sytuacją dotyczą rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz napływającymi z różnych organów i instytucji informacjami i dyspozycjami, władze Leszna przekazują najważniejsze informacje w zakresie funkcjonowania miasta.

Na dzień 10 marca godz. 15.00 władze Miasta Leszna nie rekomendują zamykania szkół i przedszkoli.

Wprowadzamy jednak pewne ograniczenia odnośnie placówek miejskich.

I tak co najmniej do końca marca:

Edukacja

Rekomendujemy dyrektorom szkół, aby przenieść na późniejszy termin wszystkie konkursy i zawody międzyszkolne, międzypowiatowe, międzywojewódzkie etc.

Zalecamy ograniczenie do maksimum wyjazdów, wycieczek, wymian, praktyk, staży etc. 11 marca odbędzie się spotkanie z dyrektorami szkół i placówek oświatowych celem omówienia aktualnej sytuacji.

Sport

Wyłączamy Środowiskową Pływalnię Edukacyjną z użytkowania. Zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów wszystkie imprezy masowe są odwołane, a w innych przypadkach będziemy się konsultować ze związkami sportowymi.

Rekomendujemy, aby imprezy niepodlegające ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych, np. amatorska liga siatkówki, koszykówki, zostały odwołane lub odbyły się w późniejszym terminie.

2 najbliższe sparingi Unii Leszno odbędą się bez udziału publiczności.

Kultura

Odwołujemy wszystkie imprezy kulturalne organizowane przez podległe Miastu instytucje kultury od 11 marca do końca miesiąca. Poza tym instytucje te prowadzą swoją normalną statutową działalność.
Rekomendujemy organizatorom innych imprez – także charytatywnych – zmianę terminu tych imprez.

Dom Pomocy Społecznej

W Domu Pomocy Społecznej wczoraj, 9 marca, wprowadzono zakaz odwiedzin.

Urząd Miasta Leszna

Urząd Miasta Leszna pracuje normalnie. Także w zakresie obsługi klientów. Zamówiliśmy dodatkowe środki myjące i dezynfekujące, które będą używane w istniejących w urzędzie dozownikach do mydła. W miejscach intensywnej obsługi interesantów będziemy również korzystać z jednorazowych chustek dezynfekcyjnych, które posłużą do wycierania klamek, balustrad czy poręczy. Urząd Miasta Leszna sprzątany jest codziennie – w tej chwili zwrócimy szczególną uwagę na czyszczenie klamek i poręczy.

Podobne wpisy