Jak ma wyglądać Nowy Rynek i Plac Metziga?

zaproszenie - konsultacjeUrząd Miasta Leszna zaprasza wszystkich mieszkańców Leszna do dyskusji: Jak ma wyglądać Nowy Rynek i Plac Metziga? Spotkanie odbędzie się 8 lutego o godz. 17.30. w auli Szkoły Podstawowej nr 1 przy Al. Krasińskiego 2 w Lesznie.

Nie ulega wątpliwości, że Nowy Rynek i Plac Jana Metziga wymagają rewitalizacji. Urząd Miasta Leszna zamierza ogłosić niebawem konkurs architektoniczno-urbanistyczny na nowe zagospodarowanie tych, od lat zaniedbanych, placów. Przez przyjęcie formuły konkursu chcemy zagwarantować najlepsze rozwiązania: estetyczne, przyjazne dla wszystkich użytkowników.

To przedsięwzięcie może się w pełni udać pod warunkiem włączenia się w nie mieszkańców! Któż bowiem lepiej od użytkowników Nowego Rynku i Placu Jana Metziga zna problemy tych placów?
Brak zieleni? Brak miejsc postojowych? Brak miejsc do rekreacji? Bariery architektoniczne? Nieprzyjazna infrastruktura techniczna? Przykłady można by mnożyć. Urzędnicy chcieliby poznać spostrzeżenia mieszkańców o obecnym i przyszłym funkcjonowaniu placów.

Podobne wpisy