Interpelacje radnych na najbliższą sesję

Radni Leszna, źródło: rm.leszno.pl
Radni Leszna, źródło: rm.leszno.pl

W czwartek 4 lutego 2016 r. odbędzie się XVIII sesja Rady Miasta Leszna. Do tej pory interpelacje na najbliższą sesję złożyło zaledwie 3 radnych – Barbara Mroczkowska, Kazimierz Jęcz oraz Stefania Ratajczak.

W swojej pierwszej interpelacji radna Barbara Mroczkowska po raz drugi składa wniosek w sprawie przeniesienia przystanku autobusowego przy ulicy Krasińskiego o 200 m. bliżej do zbiegu z ulicą Plac Metziga (w okolicy kiosku z biżuterią). Według radnej mieszczący się tam skwer jest na tyle duży, że pozwoli on na wyznaczenie zatoki autobusowej oraz postawienie wiaty. Pani Mroczkowska zwraca także uwagę, że dotychczasowa lokalizacja przystanku jest niebezpieczna, uciążliwa, brak jest zadaszenia oraz miejsc siedzących.

Druga interpelacja dotyczy kosztów i skutków zmian ustawy o systemie oświaty w Lesznie. Radna zwraca uwagę, że jednym z najważniejszych założeń zmienionej ustawy jest zniesienie obowiązku szkolnego dla dzieci w wieku lat 6. W związku z bezpośrednimi konsekwencjami tych zmian dla Leszna, radna PO prosi o informacje o orientacyjnych kosztach wdrożenia zmian w Lesznie, ile etatów w szkołach może ulec likwidacji, czy przedszkola będą w stanie przyjąć dodatkową liczbę dzieci oraz czy powyższe zmiany wpłyną na konieczność przeprowadzenia dodatkowych remontów w szkołach.

Radny Kazimierz Jęcz z kolei interpeluje w sprawie przeznaczenia niezbędnych środków finansowych z „wolnych środków” na docelowe opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej kompleksu boisk i niezbędnych urządzeń sportowych dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Lesznie. Radny zauważa w swoim zapytaniu, iż obecnie teren sportowy przypomina „raczej łąkę”.

Radna Stefania Ratajczak składa interpelację o podjecie działań zmierzających do utworzenia miejsc parkingowych tylko dla kobiet w ciąży i matek z małymi dziećmi, przy urzędach należących do miasta, szpitala i przychodniach. Rada zwraca się  także z prośbą o podanie kwoty, jaka zostanie zmniejszona dla miasta Leszna, w związku z planowanym zwiększeniem kwoty wolnej  od podatku.

Źródło: rm.leszno.pl

Podobne wpisy